Centrum pro osoby bez domova Dům sv. Pavla

Dům sv. Pavla je centrum sociálních služeb pro osoby bez domova. Jeho součástí jsou služby Nízkoprahové denní centrum pro ženy i pro muže (služba je poskytována zdarma), Noclehárna a Azylový dům pro muže. Jednotlivé služby mají svá specifika, ale základním přístupem všech je nehodnotit a nesoudit, nýbrž podat pomocnou ruku.

kontaktní formulář

... Každý člověk je pro nás důležitý ...

Ošetřovna
Účelem projektu Ošetřovna je poskytnout žadatelům o službu AD v rámci Domova sv. Pavla vstupní prohlídku a lidem na ulici základní ošetření a převazy, a tím snížit dopady bezdomovectví na jejich zdravotní stav. 

Výdej stravy
Výdej stravy je doplňkovou fakultativní službou Nízkoprahového denního centra při Domu sv. Pavla. Účelem projektu Výdej stravy je poskytnout lidem bez domova alespoň jedenkrát denně teplé jídlo.

Šatník
Sbírka oblečení pomáhá zejména lidem bez domova a osobám v nepříznivé životní situaci. Výdej oblečení probíhá každý všední den v předem stanovených časech a je určený především pro uživatele služeb Domu sv. Pavla, popř. ostatních služeb Charity České Budějovice.

Jak nás můžete podpořit?

Budějcká noclenka          Budějcká stravenka      

logo-web


Projekt Budějcká stravenka je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice. Tento projekt je dále úzce spjat s projektem Úklid města s lidmi bez domova, který je rovněž podpořen Statutárním městem České Budějovice, a díky kterému lidé bez domova za odpracovanou hodinu obdrží stravenku v hodnotě 60 Kč.


Kde nás najdete?

Riegrova 1901/32, 370 01 České Budějovice                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                 
mapa DsP final

Sociální služba je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje a Statutárního města České Budějovice.

nove_logo kraje     logo-web

Kontaktujte nás:

Bc. Petra Vohlídalová

Tel.: 776 655 305, 387 315 388
vedoucí Domu sv. Pavla, sociální pracovnice