Jak pomáháme

mchcb_ikona-07Pečovatelská služba


Poskytujeme terénní službu v domácnostech osob se sníženou soběstačností. Zajistíme nákupy, dopravu k lékaři, dovoz oběda.

mchcb_ikona-08Domácí zdravotní péče

Poskytujeme zdravotní péči v domácím prostředí lidem, u kterých dojde ke zhoršení zdravotního stavu. 

mchcb_ikona-04Osobní asistence


Poskytujeme pomoc lidem s jakýmkoliv zdravotním omezením od tří let věku až seniorům, při činnostech, které již sami nezvládají.

 
Domino piktogram bílý

Domino – služba pro lidi s duševním onemocněním


Poskytujeme svým klientům bezpečný prostor svěřit se se svými starostmi, psychickými či existenčními problémy.

mchcb_ikona-06
 

Dům sv. Pavla – centrum pro osoby bez domova


Centrum sociálních služeb
Noclehárny, Denního centra i
Azylového domu pro osoby bez
domova.

mchcb_ikona-03
 

Klub pro děti a mládež
V.I.P.Nabízíme pezpečný prostor pro děti a mládež a poskytujeme pomoc
při řešení obtížných životních situací
v přátelském prostředí.

mchcb_ikona-05

Terénní program pro osoby bez domova

Pomáháme lidem z ulice zajistit jim jejich základní životní potřeby a umožnit jim vrátit se zpět do normálního života.

mchcb_ikona-02

SASANKA – služba pro rodiny s dětmi


Pomáháme rodinám s dětmi, aby si zachovaly nebo zajistily podmínky pro zdravý vývoj dítěte(řešíme bydlení, exekuce, výchovné a partnerské problémy atd.)

pomucky

Kompenzační pomůcky


Půjčujeme za poplatek kompenzační pomůcky osobám, které se ocitly v obtížné situaci (chodítka, polohovací lůžka, mechanické vozíky atd.) 

 

 

 

 


Aktivitou k lepší kondici i náladě

Projekt Aktivitou k lepší kondici i náladě pro seniory.

EVA piktogram bilý

Poradna Eva - občanská poradna

Poradna Eva – občanská poradna nabízí radu, pomoc a otevřené přijetí osobám starším 18 let, které se ocitly v nepříznivé životní situaci nebo jim taková situace hrozí.

 

Naše další projekty: