Domácí zdravotní péče

Poskytujeme zdravotní péči v domácím prostředí. Tuto péči poskytují zdravotní sestry a je určená všem lidem, u kterých dojde ke zhoršení zdravotního stavu, který již nelze zvládnout rodinou a současně není nutný pobyt v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Péče je poskytována v domácím prostředí pacienta na základě indikace ošetřujícího lékaře nebo lékaře, který o pacienta pečoval během hospitalizace. Služba je poskytována zdarma, je hrazena pojišťovnou.

Součástí zdravotní služby je poskytování hospicové/paliativní péče. Tato péče zahrnuje péči o pacienty v terminálním stádiu života.

MÁM ZÁJEM O TUTO SLUŽBU

DZP

Příklad dobré praxe

V roce 2021 jsme přijali do Domácí zdravotní péče Charity České Budějovice klienta, muže středního věku, který prodělal cévní mozkovou příhodu. Domácí zdravotní péče byla indikována lékařem, který měl pacienta na starosti v nemocnici, tudíž naše péče mohla ihned navázat na tu nemocniční. Současně byla zajištěna i pečovatelská služba, která pomáhala pacientovi s osobní hygienou...

Další indikaci převzal praktický lékař pacienta. Pacient měl porušenou hybnost pravostranných končetin a byl upoután na lůžko. S dopomocí byl však v lůžku pohyblivý. Měl zavedený močový katétr. Psychický stav pacienta byl špatný. U pacienta jsme prováděli rehabilitační ošetřování, prováděli jsme výměnu močového katétru, edukovali jsme ho i jeho rodinu v oblasti polohování a posazování. Pomohli jsme i s výběrem kompenzačních pomůcek. Nejvíce pacient i rodina ocenili, že nemusí jezdit na výměnu močového katétru do nemocnice, a že i tuto činnost jsme schopni zvládnout v domácím prostředí. První dva měsíce jsme docházeli na cvičení pětkrát týdně, dále třikrát týdně. V případě potřeby, dle indikace lékaře, jsme odebírali v domácím prostředí krev a aplikovali injekce. Během naší péče došlo ke zlepšení hybnosti pravostranných končetin a zlepšení soběstačnosti. Pacient je schopen se sám s oporou o kompenzační pomůcku postavit a ujde po pokoji pár kroků. Díky zlepšení hybnosti a soběstačnosti se zlepšil i jeho psychický stav.Jsme velice rádi, že jsme i my, díky našemu odbornému a svědomitému přístupu, mohli přispět ke zvýšení kvality jeho života.

Kromě rehabilitačního cvičení s pacienty, se naše všeobecné sestry starají o permanentní močové katétry u žen i u mužů a jejich výměnu, pečují o stomie, podávají léky, měří glykémii, aplikují inzulín, odebírají v domácím prostředí krev, moč. Provádí aplikaci injekcí na bolest, včetně kontinuální aplikace přes injekční dávkovače.

Provozní doba
7:00–15:30 hod. (24 hodin denně, 7 dní v týdnu – včetně státních svátků)

Služba je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění

bližší informace o službě

informace o zpracování osobních údajů

stížnost na kvalitu služby

 

Kde nás najdete: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice (budova Stavounionu)

mapa Žižkova 12 orig

Kontaktujte nás:

adresa: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice
telefon: +420 387 718 215, +420 731 604 187
e-mail: dzp@cbudejovice.charita.cz

Mgr. Jana Bartošová

Tel.: 387 718 215, 731 604 187
vrchní sestra Domácí zdravotní péče, koordinátorka praxí