Domácí zdravotní péče

Poskytujeme zdravotní péči v přirozeném domácím prostředí. Tuto péči poskytují zdravotní sestry a je určená všem lidem, u kterých dojde ke zhoršení zdravotního stavu, který již nelze zvládnout rodinou a současně není nutný pobyt v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Péče je poskytována v domácím prostředí pacienta na základě indikace (doporučení) ošetřujícího lékaře nebo lékaře, který o pacienta pečoval během hospitalizace. Služba je poskytována zdarma, je hrazena zdravotní pojišťovnou.

Součástí zdravotní služby je poskytování hospicové/paliativní péče. Tato péče zahrnuje péči o pacienty v terminálním stádiu života.

Provozní doba
PO–NE: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu – včetně státních svátků

Kancelář vedoucí služby 
PO–PÁ:    7:00–15:30 hod. (dle telefonické domluvy)

Kontaktujte nás:

adresa: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice
telefon: +420 387 718 215, +420 731 604 187
e-mail: dzp@cbudejovice.charita.cz

kontaktní formulář

DZP

Příklad dobré praxe

V roce 2021 jsme přijali do Domácí zdravotní péče Charity České Budějovice klienta, muže středního věku, který prodělal cévní mozkovou příhodu. Domácí zdravotní péče byla indikována lékařem, který měl pacienta na starosti v nemocnici, tudíž naše péče mohla ihned navázat na tu nemocniční. Současně byla zajištěna i pečovatelská služba, která pomáhala pacientovi s osobní hygienou...

Další indikaci převzal praktický lékař pacienta. Pacient měl porušenou hybnost pravostranných končetin a byl upoután na lůžko. S dopomocí byl však v lůžku pohyblivý. Měl zavedený močový katétr. Psychický stav pacienta byl špatný. U pacienta jsme prováděli rehabilitační ošetřování, prováděli jsme výměnu močového katétru, edukovali jsme ho i jeho rodinu v oblasti polohování a posazování. Pomohli jsme i s výběrem kompenzačních pomůcek. Nejvíce pacient i rodina ocenili, že nemusí jezdit na výměnu močového katétru do nemocnice, a že i tuto činnost jsme schopni zvládnout v domácím prostředí. První dva měsíce jsme docházeli na cvičení pětkrát týdně, dále třikrát týdně. V případě potřeby, dle indikace lékaře, jsme odebírali v domácím prostředí krev a aplikovali injekce. Během naší péče došlo ke zlepšení hybnosti pravostranných končetin a zlepšení soběstačnosti. Pacient je schopen se sám s oporou o kompenzační pomůcku postavit a ujde po pokoji pár kroků. Díky zlepšení hybnosti a soběstačnosti se zlepšil i jeho psychický stav.Jsme velice rádi, že jsme i my, díky našemu odbornému a svědomitému přístupu, mohli přispět ke zvýšení kvality jeho života.

Kromě rehabilitačního cvičení s pacienty, se naše všeobecné sestry starají o permanentní močové katétry u žen i u mužů a jejich výměnu, pečují o stomie, podávají léky, měří glykémii, aplikují inzulín, odebírají v domácím prostředí krev, moč. Provádí aplikaci injekcí na bolest, včetně kontinuální aplikace přes injekční dávkovače.

Poslání a cíle služby

Domácí zdravotní péče je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti.

Naším cílem je zvýšení kvality života pacienta v jeho přirozeném domácím prostředí.

Cílová skupina a indikace služby

Lidé, u kterých dojde ke změně zdravotního stavu, který již nelze zvládat laickou péčí a zároveň není nutný pobyt v lůžkovém zdravotnickém zařízení, domácí péče je určena jak pro děti, lidi v produktivním věku i seniory. Jedná se lidi s akutním nebo chronickým onemocněním, tělesně, smyslově nebo mentálně postižené a závislé na cizí pomoci.

Domácí péče je poskytována na základě doporučení

 • lékaře registrujícího poskytovatele ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, přičemž takto doporučenou péči lze hradit nejdéle po dobu 3 měsíců; doporučit ji lze i opakovaně,
 • lékaře poskytovatele ambulantní péče neuvedeného v bodě 1, který pojištěnce ošetřoval, přičemž takto doporučenou péči lze hradit nejdéle po dobu 14 dnů,
 • lékaře poskytovatele poskytujícího lékařskou pohotovostní službu, který pojištěnce ošetřoval, přičemž takto doporučenou péči lze hradit nejdéle po dobu 14 dnů,
 • lékaře poskytovatele poskytujícího zdravotní služby na urgentním příjmu, který pojištěnce ošetřoval, přičemž takto doporučenou péči lze hradit nejdéle po dobu 14 dnů,
 • ošetřujícího lékaře poskytovatele lůžkové péče, přičemž takto doporučenou péči lze hradit nejdéle po dobu 14 dnů, nebo
 • ošetřujícího lékaře, jde-li o paliativní péči o pojištěnce v terminálním stavu, přičemž takto doporučenou péči lze hradit nejdéle po dobu 3 měsíců; doporučit ji lze i opakovaně

Územní rozsah služby

Adamov, Borek, Borovany, Borovnice, Boršov nad Vltavou, Bošilec, Branišov, Brloh, Břehov, Čakov, Čejkovice, České Budějovice, Dasný, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Doubravice, Doudleby, Drahotěšice, Dubičné, Dubné, Dynín, Habří, Heřmaň, Hlavatce, Hlincová Hora, Hluboká nad Vltavou, Holubov, Homole, Hosín, Hradce, Hrdějovice, Hůry, Hvozdec, Chotýčany, Jankov, Jivno, Kamenný Újezd, Komařice, Křemže, Kvítkovice, Ledenice, Libín, Libníč, Lipí, Lišov, Litvínovice, Mazelov, Mokrý Lom, Nedabyle, Neplachov, Nová Ves (ČB), Nová Ves (ČK), Planá, Plav, Radošovice, Roudné, Rudolfov, Římov, Sedlec, Srubec, Staré Hodějovice, Strážkovice, Strýčice, Střížov, Ševětín, Štěpánovice, Trhové Sviny, Úsilné, Včelná, Vidov, Vitín, Vlkov, Vrábče, Vráto, Záboří, Závraty, Zvíkov, Žabovřesky.

Popis služby a základní činnosti

Domací zdravotní péči poskytují kvalifikované zdravotní sestry. Sestry pečlivě vybíráme a klademe důraz na jejich vzdělání a praxi. Snažíme se, aby jejich vlastnosti, znalosti, zkušenosti i přístup k lidem zajistily Vaši spokojenost. 

Služba poskytuje tyto základní činnosti:

 • Převazy ran, kožních defektů, dekubitů, bércových vředů atd.
 • Aplikace injekcí
 • Rehabilitační ošetřování - cvičení
 • Zavádění a výměna močových katétru u žen a mužů
 • Péče o stomie, aplikace klyzma
 • Kontrola zdravotního stavu – kontrola krevního tlaku, glykémie, saturace, pulzu
 • Odběry biologického materiálu – odběry krve, moče, výtěry
 • Aplikace parenterální výživy, včetně edukace a zaučení
 • Péče o centrální a periferní žilní vstupy - PICC, i.v. port, Broviacův katétr, medline

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby, uzavření smlouvy

Je potřeba se domluvit s ošetřujícím lékařem, zda souhlasí s poskytováním domácí zdravotní péče. Kontaktujte vedoucí služby Domácí zdravotní péče Charity České Budějovice, která si s lékařem domluví další podrobnosti stran poskytování domácí péče. Následně Vás doma vrchní sestra navštíví a seznámí Vás s péčí, která se bude u Vás nebo u Vašeho rodinného příslušníka vykonávat a sepíše příslušnou ošetřovatelskou dokumentaci.

Kontaktujte nás:

adresa: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice
telefon: +420 387 718 215, +420 731 604 187
e-mail: dzp@cbudejovice.charita.cz

Finanční spoluúčast uživatele na službě

Služba je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Smluvní vztah s pojišťovnami:

 • 111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
 • 201 – Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
 • 205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • 207 – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
 • 211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Ukončení poskytování služby

 • Služba se ukončuje na základě ukončení platnosti doporučení lékařem
 • Umrtím pacienta

Časté dotazy

 • Co je domácí prostředí?
  • Domácí prostředí pacienta nebo prostředí nahrazující domácí prostředí pacienta je například zařízení sociálních služeb, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, školy a školská zařízení zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení, s výjimkou zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školských poradenských zařízení a zařízení školního stravování, nebo jiná obdobná zařízení, věznice pro výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody, ústavy pro výkon zabezpečovací detence, zařízení pro zajištění cizinců a azylové zařízení
 •  Je služba placená?
  • Služba je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

 • Můžu si službu navíc zaplatit?
  • Ne, služba je poskytována pouze na indikaci lékaře a je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

stížnost na kvalitu služby

Kde nás najdete: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice (budova Stavounionu, 2. patro)

mapa Žižkova 12 orig

Kontaktujte nás:

adresa: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice
telefon: +420 387 718 215, +420 731 604 187
e-mail: dzp@cbudejovice.charita.cz

Mgr. Jana Bartošová

Tel.: 731 604 187, 387 718 215
vrchní sestra Domácí zdravotní péče, koordinátorka praxí