Budějcké obědy dětem

005549

Číslo sbírkového účtu: 2400870864/2010

„Aspoň jedno teplé jídlo denně.“

  • Sbírka je určena na úhradu obědů pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin, které jsou v péči odd. sociálně právní ochrany děti Magistrátu města České Budějovice.
  • Pracovníci OSPOD vyhodnotí situaci rodiny (většinou se jedná o neúplné rodiny) a doporučí úhradu obědů po nezbytně nutnou dobu. Smyslem není přebírat zodpovědnost za rodiče, ale v době úhrady obědů jim pomoci řešit jejich tíživou situaci.
  • Úhrada obědů může probíhat okamžitě, není třeba složité papírování a vyřizování.
  • Obědy hradíme 6 měsíců (prodloužení jen ve výjimečných a odůvodněných případech).
  • Náš spolek sbírku organizuje, shání finanční prostředky a obědy hradí. Nevybírá potřebné rodiny a ani s rodinou nepracuje. To přenechává odborníkůmJ
  • Nabízíme i možnost individuálního dárcovství na základě příběhu dítěte.
  • Průměrná cena 1 oběda: 25 Kč
  • Průměrná měsíční částka za obědy do základní školy: 500 Kč

 

Realizátor:

Dialog CB, z.s.,
Riegrova 1756/51,České Budějovice,
IČ 02798794
www.dialogcb.cz FB Dialog CB
Sbírka je povolena Jihočeským krajem.