Příběhy pomoci

2022

DSC_0040

Zdravotní pomůcky pro Jiříka

Dvaadvacetiletému Jirkovi nikdo neřekne jinak než Jiřík.  Dětská mozková obrna provázená kvadruparézou donutila jeho maminku ve svém životě mnohé změnit a uzpůsobit, ale rozhodně ani jednomu z nich nevzala radost ze života a motivaci zvládat úskalí, která tato nemoc a život přinášejí. A že jich není málo ...

Celodenní péči, potřebu pravidelných rehabilitací a nutnost obstarávání nezbytných zdravotních pomůcek ještě doplnila přísná bezlepková dieta. Se vším jsou spojené nemalé náklady. Část pomůcek hrazená zdravotními pojišťovnami bohužel zdaleka nepokryje běžnou potřebu, a právě zde pomohla Tříkrálová sbírka 2021. Díky finanční podpoře určené na zakoupení nezbytných zdravotních pomůcek se může Jiřík, dopoledne ve stacionáři, který navštěvuje, odpoledne a o víkendech s maminkou, cítit nejen psychicky, ale i fyzicky dobře při všech činnostech, které má rád. Ať už je to koupání, procházky, poslech rytmické hudby, ochutnávání surovin, když maminka vaří, či návštěva širší rodiny, kterou Jiřík bezmezně miluje.  

Českobudějovická Charita je s Jiříkovou rodinou v pravidelném kontaktu. Z Tříkrálové sbírky 2020 přispěla Charita rodině na zakoupení automobilu, bez kterého už si péči o Jiříka a nezbytné přesuny jeho maminka nedovede ani představit.

174350094_4206341399410302_8649219486271904027_n

Zůstat u sebe doma i ve stáří

Asi každý člověk by chtěl prožít svůj život doma ve známém prostředí. Co když ale už zdraví neslouží a rodina nezvládne každodenní péči o stále méně soběstačného člena rodiny? ...

V tom případě vám pomůže Pečovatelská služba Městské charity České Budějovice, která působí v Českých Budějovicích a okolí. Přitom se nejedná jen o pomoc seniorům, ale i lidem s chronickým onemocněním, zdravotně postiženým anebo rodinám s dětmi. Pečovatelky se u klientů zdrží hodinu, pracují i o víkendech, a to téměř po celý den. Pomohou při běžném denním režimu, se zvládáním hygieny, zajištěním jídla i domácími pracemi. Klienta doprovodí k lékaři či na úřad, přitom je možné využít charitní auto. Vše se zřetelem na klientovy individuální potřeby a v jeho domácím prostředí.

I když se jedná o službu, kterou si klienti částečně hradí, péči je nutné dotovat i z dalších zdrojů. Důležitou formou podpory je i Tříkrálová sbírka, jejíž prostřednictvím je služba každoročně sponzorována. Z výtěžku sbírky byl například pořízen nový osobní automobil, díky kterému mohou být pečovatelky svým klientům zase o kousek blíž.

IMG_2527

Aby ve Veselíčku bylo veseleji

Maminkám v těžké situaci pomáhá Domov sv. Alžběty pro matku a dítě zřizovaný Farní charitou Veselíčko, která sídlí ve stejnojmenné vesnici poblíž Milevska. Matky z celé České republiky zde najdou nejen přechodné bydlení, ale i pomoc v jejich mnohdy svízelných situacích...

Přicházejí jak ženy týrané či maminky bez přístřeší, tak matky, kterým hrozí odejmutí dítěte. Podpora ze strany azylového domu směřuje k jejich osamostatnění a převzetí zodpovědnosti za život svůj i dítěte. Kapacita domu je osm rodin, domov může na krátký pobyt přijmout i otce s dětmi.

Na podpoře chodu tohoto domu se prostřednictvím Tříkrálové sbírky opakovaně podílí i farnosti spadající pod Městskou charitu České Budějovice (např. Střížov). Díky štědrým dárcům byly ve Veselíčku pokryty stále se zvyšující náklady na energie a v tomto roce je navíc v plánu oprava střechy.

21-01-05 aktualita na web V.I.P. klub foto

Nákup školních pomůcek pro V.I.P.

Letos část výtěžku Tříkrálové sbírky bude určen na nákup školních pomůcek a materiálů pro preventivní programy Nízkoprahového klubu V.I.P. Jedná se o sociální službu Charity České Budějovice, která je určená pro děti a mládež ve věku 6-26 let v lokalitě ohrožené sociálním vyloučením Palackého náměstí České Budějovice. 

Toto zařízení nabízí zázemí, odbornou pomoc a podporu těm, komu hrozí společensky nežádoucí jevy, sociální vyloučení nebo se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Klub V.I.P. vytváří bezpečný prostor, poskytuje pomoc v obtížných situacích a snaží se pomoci najít cestu k řešení té konkrétní životní situace, nabízí individuální sociální poradenství. Mladším dětem sociální pracovnici pomáhají s doučováním a školní přípravou, připravují výtvarné dílny, hry a výlety. Pro starší děti a dorost je prostor určen k příjemnému a smysluplnému trávení času.