Dům sv. Pavla – Azylový dům pro muže

Služba Azylový dům (AD) je určena mužům bez přístřeší a mužům v náročné životní situaci spojené se ztrátou domova, bydlení či přístřeší. Klientům starším 18-ti let nabízíme možnost přechodného ubytování a podporu. Vytvořením bezpečného prostředí, sociálním poradenstvím a aktivizačními činnostmi jim pomáháme získat dovednosti pro návrat do běžného života.

IMG-20220614-WA0003

Příklad dobré praxe

Muž středního věku přišel do Domu sv. Pavla v říjnu až z druhého konce republiky. Přes pracovní agenturu měl v Českých Budějovicích domluvenou práci, ale nakonec se mu nepodařilo ji získat. Nejprve tedy začal využívat službu Noclehárna Městské charity České Budějovice, aby nemusel spát na ulici. Protože byl bez finančních prostředků, což mu v tu chvíli znemožňovalo jakýkoliv posun v jeho životní situaci, řešili jsme společně jeho evidenci na ÚP a podání žádosti o dávky, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi...

Do doby, než byly pánovi dávky přiznány, jsme využili možnosti projektu, díky kterému mohl být ubytovaný ve službě azylový dům okamžitě a díky jistému zázemí tak měl více sil začít si okamžitě hledat práci a ze své situace se vymanit.  Nakonec se mu opravdu podařilo zaměstnání najít, a to dokonce na hlavní pracovní poměr. Koncem roku pak z azylového domu odešel, protože si našel jiné bydlení a díky stabilnímu příjmu si mohl dovolit komerční bydlení uhradit.

Provozní doba
Nepřetržitý provoz

Kapacita
25 lůžek

Cena za 1 noc činí 120 Kč nebo 140 Kč (dle typu ubytování)

registr poskytovatelů soc.služeb

Kde nás najdete: Riegrova 1901/32, 370 01 České Budějovice

mapa DsP final

Sociální služba je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje (Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V) a Statutárního města České Budějovice.

Sociální služba je podpořena z projektu Nejdřív střecha realizovaného Vojtěchem Sedláčkem a Výborem dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

MM     jihocesky kraj-barevnenejdřív střecha           Logo OPZ barevné

Bc. Martina Němcová

Tel.: 731 604 437, 387 315 388
sociální pracovnice Domu sv. Pavla