Komunitní práce Novohradská

KP Novohradská

Podporujeme obyvatele vyloučené lokality Novohradská, aby vzali život zpátky do vlastních rukou, a napomáháme ke zmírňování napětí a zlepšování vzájemných vztahů jak mezi obyvateli vyloučené lokality, tak s jejím sousedstvím.

Pro koho tu jsme

Obyvatelé sociálně vyloučené lokality Novohradská v Českých Budějovicích, lidé ze sousedství a obyvatelé Českých Budějovic.

O co usilujeme

 • ZmKPNírnění napětí v lokalitě Novohradská, podpora místní romské komunity a pomoc k dobrým vztahům s jejím okolím
 • Zplnomocňování obyvatel domu Novohradská
 • Zlepšování školního prospěchu dětí a kvalitní a bezpečné trávení volného času dětí
 • Rovnoprávné zapojení členů komunity do občanské společnosti
 • Objektivizace mediálního obrazu Romů a situace v lokalitě Novohradská ve spolupráci s médii

Co děláme

 • Novohradská_2019Komunitní pracovníci a dobrovolníci spolupracují s obyvateli Novohradské
 • Komunitní pracovníci a dobrovolníci vedou neformální rozhovory s lidmi ze sousedství
 • Pomáháme s doučováním a volnočasovými aktivitami pro místní děti
 • Realizujeme společné komunitní projekty, do jejichž plánování, přípravy a realizace se zapojují členové komunity jako rovnocenní partneři
 • Průběžně informujeme veřejnosti o tom, co děláme
 • Přispíváme ke sbližování romské a majoritní společnosti a napomáháme ke snížení rasismu a xenofobních nálad ve společnosti

Principy

 • Věříme v krásu a důstojnost každého člověka
 • Důvěřujeme v možnosti jedinců i celé komunity
 • Podporujeme nejen jednotlivce, ale celou komunitu
 • Zplnomocňujeme, budujeme kapacity a sociální kapitál
 • Uplatňujeme rovné zacházení

Projekt Komunitní práce Novohradská 2022 je realizován za podpory dotace Jihočeského kraje
a programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlová

Jihočeský krajVDV Olgy Havlové

Komunitní pracovníci:

Mgr. Zuzana Fraňková (Řimnáčová) - sociální pracovníce, tel.: +420 734 695 598
Bc. Ester Dombrovská - pracovník volnočasových aktivit, tel.: +420 739 675 686

e-mail: komunitniprace@cbudejovice.charita.cz

Zprávy z Komunitní práce Novohradská:

Kamna do komunitní místnosti pro obyčejný život
20. října 2021 Diecézní charita České Budějovice

Kamna do komunitní místnosti pro obyčejný život

Projekt Komunitní práce Novohradská má důvod k radosti. Do klubovny ve vyloučené lokalitě, v níž probíhá například doučování dětí a schůze místních obyvatel, se podařilo díky podpoře Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové získat nová kamna.

Děkujeme Jihočeskému kraji za podporu v roce 2021
16. srpna 2021 Diecézní charita České Budějovice

Děkujeme Jihočeskému kraji za podporu v roce 2021

Díky dotacím Jihočeského kraje na provozování sociálních služeb může Diecézní charita České Budějovice pomáhat lidem ohroženým sociálním vyloučením, rodinám s dětmi, osobám ohroženým domácím násilím, cizincům a migrantům i dalším lidem v nouzi. Dále také Jihočeský kraj podpořil charitní projekty, které nejsou definovány zákonem o sociálních službách. 

Děti z Novohradské zahájily "svoji" výstavu ve Velešíně
9. srpna 2021 Diecézní charita České Budějovice

Děti z Novohradské zahájily "svoji" výstavu ve Velešíně

V pátek 6. srpna se děti z vyloučené lokality Novohradská v Českých Budějovicích vydaly na výlet vlakem do Velešína, kde je krom zábavy čekala příjemná povinnost – zahájení výstavy s názvem „Jak se žije v sociálně vyloučené lokalitě". Fotografie ze života členů místní komunity vznikaly právě v jim blízkém prostředí.

Sobota na Novohradské ve znamení zdravých zubů
28. června 2021 Diecézní charita České Budějovice

Sobota na Novohradské ve znamení zdravých zubů

Sobota 26. června patřila ve vyloučené lokalitě na Novohradské zdravým zubům. Konkrétně pak workshopu pro dospělé a hravému projektovému dni pro děti za účasti dentální hygienistky Věry. Vzdělávací projektový den pro děti uspořádali komunitní pracovníci projektu Komunitní práce Novohradská ve spolupráci s Young Caritas České Budějovice.

Strom přání a Krabice od bot rozzářili nejen dětské oči
22. prosince 2020 Diecézní charita České Budějovice

Strom přání a Krabice od bot rozzářili nejen dětské oči

Díky projektům Strom přání od České spořitelny a Krabice od bot ve spolupráci se spolkem Duháček Lišov, z.s. jsme mohli dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí i dalším potřebným udělat krásnější Vánoce.