Adresář

Zuzana Plecerová

vedoucí Osobní asistence
Tel: 387 718 295, 731 604 411     gnMk4Z2h7.po8~l7VX~mSe8_5hIsT32938Es-Z29g

Bc. Marcela Popelová

sociální pracovnice - SASANKA
Tel: 733 755 831     88EmV-54_hCo2~l7VX~mSe8_5hIsT32938Es-Z29g

Mgr. Jana Řeháková

vedoucí Charitní pečovatelské služby, vedoucí služeb Charity České Budějovice
Tel: 731 604 510, 387 718 220, 731 604 500     58AkOb9%WdBFRYUSY9HnV8en4-rhT65j4mnhTj

Zuzana Spálenková

pracovnice v sociálních službách - Terénní program
Tel: 776 655 304     gnMk4Z2k_8yo49enW7c-T0k-0cBFZ194YanBZd54Ys

Ivana Strejčková

sekretariát
Tel: 387 718 208, 731 604 511     4onxRWil~.wm1~l7VX~mSe8_5hIsT32938Es-Z29g

Renata Šupitarová

koordinátorka Charitní pečovatelské služby B
Tel: 387 718 216, 731 604 194     ~.Ak-Z2kbivDRbenW7c-T0k-0cBFZ194YanBZd54Ys

Mgr. Markéta Švecová

sociální pracovnice Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež V.I.P.
Tel: 774 655 344     88EuVd54%orm5f56LTpl_29b-ovmVW7%WkvDRW7r

Ing. Denisa Tolknerová (Weissová)

pracovník v sociálních službách Domu sv. Pavla - šatník, Nový prostor
Tel: 387 315 388     Z.As9Z2l-exxVbenW7c-T0k-0cBFZ194YanBZd54Ys

Ing. Renata Vobejdová

personalistka, mzdová účetní
Tel: 731 604 478     ~.Ak-Z2n-9rtU~l7VX~mSe8_5hIsT32938Es-Z29g

Mgr. Barbora Voborníková

sociální pracovnice Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež V.I.P.

Bc. Petra Vohlídalová

vedoucí Domu sv. Pavla, sociální pracovnice
Tel: 776 655 305, 387 315 388     _.GBRWlg3evnR-enW7c-T0k-0cBFZ194YanBZd54Ys

Mgr. František Voják

nepedagogický výchovný pracovník Domu sv. Pavla
Tel: 387 315 388     1knx-7i_65Iy0Za6LTpl_29b-ovmVW7%WkvDRW7r

Lenka Volková

sekretariát/kompenzační pomůcky
Tel: 776 655 042, 387 718 349     7.AuRWlg7dBFRYUSY9HnV8en4-rhT65j4mnhTj

Mgr. Markéta Vondrášková

vedoucí Poradny Eva, sociální pracovnice

Bc. Andrea Vrbová

sociální pracovnice - SASANKA, koordinátorka praxe a stáže
Tel: 775 655 422     WgqBVZ2n~9BFRYUSY9HnV8en4-rhT65j4mnhTj