Adresář

Celá ČR Diecéze Tato organizace
Řazení: Organizační / Abecední

Mgr. Jana Řeháková

vedoucí služeb
Tel: 731 604 500, 387 718 220     58AkOb9%WdBFRYUSY9HnV8en4-rhT65j4mnhTj

Ivana Strejčková

sekretariát
Tel: 387 718 208, 731 604 511     4onxRWil~.wm1~l7VX~mSe8_5hIsT32938Es-Z29g

Lenka Volková

sekretariát/kompenzační pomůcky
Tel: 776 655 042, 387 718 349     7.AuRWlg7dBFRYUSY9HnV8en4-rhT65j4mnhTj

Magda Lejčková

koordinátorka Tříkrálové sbírky
Tel: 734 642 935     88tnRWb_5-xy.Z4WH-oEU3%gcbpoO1.7~bGkO1p

Mgr. Jana Bartošová

vrchní sestra Domácí zdravotní péče, koordinátorka praxí
Tel: 731 604 187, 387 718 215     58AkO05jahFy.Z4WH-oEU3%gcbpoO1.7~bGkO1p

Pavlína Petrásková, DiS.

vedoucí Osobní asistence
Tel: 387 718 295, 731 604 411     _8IvZ.54_.GBRcagc8m%C16mZ.wy.77_T-uk87j7T-M

Bc. Ingrid Dulawová

vedoucí Terénního programu pro osoby bez domova, sociální pracovnice
Tel: 731 604 457     4gtBZ22-benG5f56LTpl_29b-ovmVW7%WkvDRW7r

Bc. Petra Vohlídalová

vedoucí Domu sv. Pavla, sociální pracovnice
Tel: 776 655 305, 387 315 388     _.GBRWlg3evnR-enW7c-T0k-0cBFZ194YanBZd54Ys

Jitka Borovková, DiS.

vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež V.I.P. a služby SASANKA, sociální pracovnice
Tel: 731 604 494     5bGuRW6g~hIu5f56LTpl_29b-ovmVW7%WkvDRW7r

Mgr. Denisa Kroupová

vedoucí služby DOMINO, sociální pracovnice
Tel: 776 655 343     Z.As9Z2c~hHz5f56LTpl_29b-ovmVW7%WkvDRW7r

Jitka Beníšková

koordinátorka Charitní pečovatelské služby A
Tel: 387 718 211, 775 655 399     5bGuRW6_9bFu5f56LTpl_29b-ovmVW7%WkvDRW7r

Renata Šupitarová

koordinátorka Charitní pečovatelské služby B
Tel: 387 718 216, 731 604 194     ~.Ak-Z2kbivDRbenW7c-T0k-0cBFZ194YanBZd54Ys

Mgr. Hana Janečková

sociální pracovnice Osobní asistence
Tel: 737 577 981     38AkO85f0-xy.Z4WH-oEU3%gcbpoO1.7~bGkO1p

Bc. Zuzana Spálenková

terénní sociální pracovnice
Tel: 776 655 304     gnMk4Z2k_8yo49enW7c-T0k-0cBFZ194YanBZd54Ys

Bc. Martina Němcová

sociální pracovnice Domu sv. Pavla
Tel: 731 604 437, 387 315 388     88EDZ.549.zm5f56LTpl_29b-ovmVW7%WkvDRW7r