Adresář

Celá ČR Diecéze Tato organizace
Řazení: Organizační / Abecední

Mgr. Jana Řeháková

vedoucí služeb Charity České Budějovice
Tel: 731 604 500, 387 718 220     58AkOb9%WdBFRYUSY9HnV8en4-rhT65j4mnhTj

Ivana Strejčková

sekretariát
Tel: 387 718 208, 731 604 511     4onxRWil~.wm1~l7VX~mSe8_5hIsT32938Es-Z29g

Lenka Volková

sekretariát/kompenzační pomůcky
Tel: 776 655 042, 387 718 349     7.AuRWlg7dBFRYUSY9HnV8en4-rhT65j4mnhTj

Ing. Renata Vobejdová

personalistka, mzdová účetní
Tel: 731 604 478     ~.Ak-Z2n-9rtU~l7VX~mSe8_5hIsT32938Es-Z29g

Dr. phil. Markéta Králová

koordinátorka Tříkrálové sbírky, fundraiserka
Tel: 731 604 193     88EuVd546knv5f56LTpl_29b-ovmVW7%WkvDRW7r

Mgr. Jana Bartošová

vrchní sestra Domácí zdravotní péče, koordinátorka praxí
Tel: 387 718 215, 731 604 187     58AkO05jahFy.Z4WH-oEU3%gcbpoO1.7~bGkO1p

Zuzana Plecerová

vedoucí Osobní asistence
Tel: 387 718 295, 731 604 411     gnMk4Z2h7.po8~l7VX~mSe8_5hIsT32938Es-Z29g

Mgr. Markéta Vondrášková

vedoucí Poradny Eva, sociální pracovnice

Bc. Ingrid Dulawová

vedoucí Terénního programu pro osoby bez domova, sociální pracovnice
Tel: 731 604 457     4gtBZ22-benG5f56LTpl_29b-ovmVW7%WkvDRW7r

Bc. Petra Vohlídalová

vedoucí Domu sv. Pavla, sociální pracovnice
Tel: 776 655 305, 387 315 388     _.GBRWlg3evnR-enW7c-T0k-0cBFZ194YanBZd54Ys

Jitka Borovková, DiS.

vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež V.I.P. a služby SASANKA, sociální pracovnice
Tel: 731 604 494     5bGuRW6g~hIu5f56LTpl_29b-ovmVW7%WkvDRW7r

Mgr. Denisa Kroupová

vedoucí služby DOMINO, sociální pracovnice
Tel: 776 655 343     Z.As9Z2c~hHz5f56LTpl_29b-ovmVW7%WkvDRW7r

Jitka Beníšková

koordinátorka Charitní pečovatelské služby A
Tel: 387 718 211, 775 655 399     5bGuRW6_9bFu5f56LTpl_29b-ovmVW7%WkvDRW7r

Renata Šupitarová

koordinátorka Charitní pečovatelské služby B
Tel: 387 718 216, 731 604 194     ~.Ak-Z2kbivDRbenW7c-T0k-0cBFZ194YanBZd54Ys

Mgr. Hana Janečková

sociální pracovnice Osobní asistence
Tel: 737 577 981     38AkO85f0-xy.Z4WH-oEU3%gcbpoO1.7~bGkO1p