Charitní pečovatelská služba (CHPS)

Kde nás najdete

Adresa

Žižkova tř. 309/12, České Budějovice 37001

Provozní doba

Pracovní dny mezi 6:30 a 20:00 hod., o víkendech a svátcích mezi 6:30 a 18:00 hod.

Oblast působnosti

České Budějovice a okolí

Na koho se můžete obrátit

Mgr. Jana Řeháková

Mgr. Jana Řeháková

vedoucí/sociální pracovnice
Tel.: 731 604 510 E-mail: 58AkOb9%WdBFRYUSY9HnV8en4-rhT65j4mnhTj

Mgr. Nikola Kortánová

sociání pracovnice
Tel.: 776 655 452 E-mail: 9bxy2Z2c-kGk4~l7VX~mSe8_5hIsT32938Es-Z29g

Renata Šupitarová

Renata Šupitarová

koordinátorka Charitní pečovatelské služby B
Tel.: 387 718 216 E-mail: ~.Ak-Z2kbivDRbenW7c-T0k-0cBFZ194YanBZd54Ys

Jitka Beníšková

Jitka Beníšková

koordinátorka Charitní pečovatelské služby A
Tel.: 387 718 211 E-mail: 5bGuRW6_9bFu5f56LTpl_29b-ovmVW7%WkvDRW7r

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Charitní pečovatelská služba (CHPS)

Typ služby
Pečovatelská služba / CHPS

Poskytovatel
Charita České Budějovice

Kraj
Jihočeský kraj

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Mgr. Jana Řeháková

Registrační číslo služby
8321695

Poslání a cíle

Posláním CHPS je poskytovat pomoc, podporu a péči v přirozeném domácím prostředí osob, které mají sníženou soběstačnost.

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Fakultativní služby

dohled nad dítětem či dospělým, péče o domácí zvíře (např.krmení, venčení), doprava uživatele autem pečovatelské služby - po městě i mimo město, kopírování, jídlení lístek 1 strana

Další informace


Pomáháme seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám s chronickým onemocněním a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby zůstávat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí a žít svůj osobní život podle svých individuálních potřeb. Pracovník Charity službu poskytuje přímo v domácím prostředí uživatele v Českých Budějovicích  a okolí. 

Nabízíme

 • pomoc při péči o sebe - oblékání, česání, polohování apod.
 • pomoc při osobní hygieně v domácnosti
 • pomoc s chodem domácnosti (nákupy, úklid)
 • pomoc s přípravou, vařením, ohřátím a podáním jídla a pití
 • rozvoz obědů - standardní menu i diety (jaterní, diabetická, bezlepková)
 • doprovody - k lékaři, na úřady, na procházku, za kulturou, sportem,vzděláním, do zaměstnání apod.
 • duchovní služby (možnost přijetí svátostí a účasti při mši svaté, rozhovor s knězem)
 • pochůzky
 • půjčování kompenzačních pomůcek (elektrické i mechanické polohovací postele, toaletní židle, mechanické vozíky, chodítka atd.)

Časový rozsah služby

 • pracovní dny mezi 6.30 – 20.00 hod.
 • o víkendech a svátcích mezi 6.30 – 18.00 hod.(služba je přednostně poskytována osamělým uživatelům)

Způsob uzavření smlouvy