Osobní asistence (OA)

Kde nás najdete

Adresa

Žižkova tř. 309/12, České Budějovice 37001

Provozní doba

OA je poskytována od 6:00 do 22:00 hodin denně (Po - Ne), včetně svátků.

Oblast působnosti

České Budějovice a ORP České Budějovice

Na koho se můžete obrátit

Zuzana Plecerová

Zuzana Plecerová

vedoucí Osobní asistence
Tel.: 387 718 295 E-mail: gnMk4Z2h7.po8~l7VX~mSe8_5hIsT32938Es-Z29g

Mgr. Hana Janečková

sociální pracovnice
Tel.: 737 577 981 E-mail: 38AkO85f0-xy.Z4WH-oEU3%gcbpoO1.7~bGkO1p

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Osobní asistence (OA)

Typ služby
Osobní asistence

Poskytovatel
Charita České Budějovice

Kraj
Jihočeský kraj

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Zuzana Plecerová

Registrační číslo služby
1280102

Poslání a cíle

Posláním Osobní asistence je poskytovat pomoc a podporu v každodenních záležitostech života lidem, kteří v důsledku zdravotního postižení, omezení nebo věku potřebují pomoc druhé osoby, aby mohli setrvat ve svém přirozeném prostředí. Služba pomáhá uživateli k soběstačnosti a schopnosti se plnohodnotně zapojit do běžného a společenského života.

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Fakultativní služby

dohled nad dítětem či dospělým, dohled nad uživatelem po telefonu (kontrola situace telefonem), doprava uživatele vozem osobní asistence (po městě i mimo město)

 

Další informace


Osobní asistence je poskytována v přirozeném, domácím prostředí nebo např. při cestě do školy, do práce, za zábavou, k lékaři, na úřad apod. Hlavním cílem je pomoc uživateli v činnostech, které nezvládne sám, aby mohl zůstat doma, ve svém přirozeném prostředí.

Osobní asistenci mohou využít osoby od 3 let věku se zdravotním, tělesným, sluchovým, zrakovým, mentálním či kombinovaným postižením, dále osoby s chronickým či duševním onemocněním a senioři (lidé s poruchou autistického spektra, s DMO, trpící demencí, roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou nemocí, po mozkové příhodě, nebo senioři se sníženou soběstačností, kteří již potřebují pomoc druhé osoby apod.)

Poskytované činnosti

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně
  • pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, nacvičování dovedností a schopností
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  

Doplňkové (fakultativní) činnosti

  • dohled nad dítětem či dospělým
  • dohled nad uživatelem po telefonu (kontrola situace telefonem)
  • doprava uživatele vozem osobní asistence (po městě i mimo město)

Dostupnost služby

Osobní asistenci je poskytována od 6:00 do 22:00 hodin denně (PO - NE), včetně svátků. V individuálním případě možnost noční služby. Cena za služby vychází z platné vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb.

Územní dosah

České Budějovice a přilehlé obce

Způsob uzavření smlouvy