Adresář

Terénní program pro osoby bez domova (TP)

Tel.: 731 604 457
Žižkova tř. 309/12, České Budějovice, 370 01
Vedoucí služby: Bc. Ingrid Dulawová - vedoucí
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí
Fakultativní služby:

základní krizová intervence, poskytování materiální a potravinové výpomoci, dluhové poradenství, poskytnutí zdravotního materiálu

Seznam lidí

Lucie Vaňková - pracovník v sociálních službách
Bc. Zuzana Spálenková - terénní sociální pracovnice
Roman Kouba - pracovník v sociálních službách
Bc. Klára Wasserbauerová - pracovnice v sociálních službách