Terénní program pro lidi bez domova

Poskytujeme pomoc osobám bez domova a osobám v krizové životní situaci (problémy s bydlením/udržení bydlení, řešení dluhů a exekucí, hledání zaměstnání, doprovody na úřady, k lékaři, vyřizování osobních dokladů atd.). Pomáháme lidem z ulice zajistit jim jejich základní životní potřeby a umožnit jim vrátit se zpět do normálního života. Služba je poskytována zdarma.

tp

Příklad dobré praxe

Pracovnice Terénního programu s panem Jiřím spolupracuje již několik let a je mu nápomocná při vedení a udržování domácnosti. Pan Jiří žil dlouhou dobu s vysokými dluhy, které nesplácel, proto mu neustále narůstaly ...

Díky její snaze se jí podařilo pana Jiřího motivovat k řešení jeho situace s dluhy. Nejprve začal své dluhy věřitelům postupně splácet na základě splátkového kalendáře. Později pracovnice pomohla panu Jiřímu navázat kontakt s organizací, která se zabývá insolvencí, kam ho zároveň doprovázela na schůzky a poskytovala mu potřebnou podporu. V současné době pan Jiří splácí dlužnou částku, terénní pracovnice je s ním v pravidelném kontaktu a snaží se dohlížet na to, aby uživatel svůj dluh splácel.

Provozní doba
PO–PÁ    7:00–16:00 hodin


registr poskytovatelů soc.služeb

popis služby dle registru

 

Kde nás najdete: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice - budova Stavounionu

mapa Žižkova 12 orig

Sociální služba je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje a Statutárního města České Budějovice

MM     jihocesky kraj-barevne

Bc. Ingrid Dulawová

vedoucí Terénního programu pro osoby bez domova, sociální pracovnice

Mgr. Zuzana  Fraňková (Řimnáčová)

terénní sociální pracovnice, komunitní pracovnice

Zuzana  Spálenková

pracovnice v sociálních službách - Terénní program