Služba pro lidi bez domova na ulici - Terénní program

Poskytujeme pomoc osobám bez domova a osobám v krizové životní situaci. Pomáháme lidem z ulice zajistit jim jejich základní životní potřeby a umožnit jim vrátit se zpět do normálního života. Služba je poskytována zdarma.

Mám zájem o tuto službu

Terénní program je poskytován na území města České Budějovice (centrum, okrajové části města) a ve Správním obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice.
Čas, který klientům věnujeme v kanceláři, je od 7:30 do 9:00 hod. od pondělí do pátku, středa od 7:30 do 10:00 hodin. Poté pouze po předchozí domluvě.
Terénní sociální pracovnice lze zastihnout v ulicích města, kdykoliv během dne.

Cílové skupiny – od 18 let:

 • Osoby bez domova nebo bez přístřeší
 • Osoby v krizi
 • Etnické menšiny
 • Osoby z jiného sociokulturního prostředí
 • Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

 Nabízíme:

 • pomoc při vyřizování potřebných záležitostí: nový občanský průkaz, evidence na úřadu práce, žádost o dávky hmotné nouze, vyřizování důchodu, pomoc při hledání bydlení či pracovního uplatnění, doprovody k lékaři
 • při řešení krizové životní situace: vzniklé dluhy, komunikace s institucemi, exekutory, vymáhacími společnostmi
 • pomoc při řešení konfliktů mezi uživateli a institucemi
 • možnost zprostředkování psychoterapeuta
 • kontakty na další návazné služby (centrum pro osoby bez domova, azylové domy, noclehárny atd.)
 • základní sociální poradenství

Dle možnosti služby poskytujeme také potravinovou, materiální a hygienickou výpomoc.

tp

Příklad dobré praxe

Pan Miroslav je uživatelem Terénního programu již několik let. Je to muž středního věku. První kontakt s ním byl navázán když byl prvních pár dní na ulici – přišel totiž o práci i o bydlení a neměl žádné úspory, aby si sehnal jiné bydlení. V té době se ještě bránil využívání služeb jako K - centra nebo azylového domu pro muže...

Pracovnice Terénního programu mu tedy poskytovala prostřednictvím služby potravinovou, materiální a hygienickou výpomoc a při každém kontaktu ho motivovala k využívání dalších služeb (K - centrum, Dům sv. Pavla), které během prvních 3 měsíců opravdu začal využívat. Pan Miroslav se snažil přivydělávat na různých brigádách a odmítal podání žádosti o dávky hmotné nouze. Avšak několikrát byl hospitalizovaný na delší dobu, a tak se z nemocnice vždy vracel zpátky na ulici – přespával obvykle pod mostem a opět odmítal využívat nabízené služby.

Po určité době se podařilo pracovnici Terénního programu s panem Miroslavem aktivně řešit evidenci na Úřadu práce a podat žádost o dávky hmotné nouze. Podání žádosti bylo o to složitější, že pan Miroslav neměl trvalé bydliště v Jižních Čechách. Nakonec byl uživatel i dostatečně namotivován k tomu, aby si našel zaměstnání i s ubytováním. Bohužel, po dobu zkušební doby mu zaměstnavatel nemohl ubytování poskytnout vzhledem k plné kapacitě ubytovny. Pan Miroslav tedy dojížděl 30 km do práce, která byla fyzicky náročná, a přitom přespával pod mostem. Přesto zvládl po celou zkušební dobu vydržet v zaměstnání a nyní je již ubytován na ubytovně zaměstnavatele. S pracovnicí Terénního programu je i nadále v kontaktu, pravidelně s ní řeší svou sociální situaci, je motivován k udržení zaměstnání a stávající sociální situace.

Provozní doba
PO–PÁ    7:00–16:00 hodin


registr poskytovatelů soc.služeb

popis služby dle registru

 

Kde nás najdete: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice - budova Stavounionu

mapa Žižkova 12 orig

Sociální služba je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje a Statutárního města České Budějovice

MM     jihocesky kraj-barevne

Bc. Ingrid Dulawová

vedoucí Terénního programu pro osoby bez domova, sociální pracovnice

Mgr. Zuzana  Fraňková (Řimnáčová)

terénní sociální pracovnice, komunitní pracovnice

Roman  Kouba

pracovník v sociálních službách