Služba pro lidi bez domova na ulici - Terénní program

Poskytujeme pomoc osobám bez domova a osobám v krizové životní situaci. Pomáháme lidem z ulice zajistit jim jejich základní životní potřeby a umožnit jim vrátit se zpět do normálního života. Služba je poskytována zdarma.

Mám zájem o tuto službu

Terénní program je poskytován na území města České Budějovice (centrum, okrajové části města) a ve Správním obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice.
Čas, který klientům věnujeme v kanceláři, je od 7:30 do 9:00 hod. od pondělí do pátku, středa od 7:30 do 10:00 hodin. Poté pouze po předchozí domluvě.
Terénní sociální pracovnice lze zastihnout v ulicích města, kdykoliv během dne.

Cílové skupiny – od 18 let:

 • Osoby bez domova nebo bez přístřeší
 • Osoby v krizi
 • Etnické menšiny
 • Osoby z jiného sociokulturního prostředí
 • Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

 Nabízíme:

 • pomoc při vyřizování potřebných záležitostí: nový občanský průkaz, evidence na úřadu práce, žádost o dávky hmotné nouze, vyřizování důchodu, pomoc při hledání bydlení či pracovního uplatnění, doprovody k lékaři
 • při řešení krizové životní situace: vzniklé dluhy, komunikace s institucemi, exekutory, vymáhacími společnostmi
 • pomoc při řešení konfliktů mezi uživateli a institucemi
 • možnost zprostředkování psychoterapeuta
 • kontakty na další návazné služby (centrum pro osoby bez domova, azylové domy, noclehárny atd.)
 • základní sociální poradenství

Dle možnosti služby poskytujeme také potravinovou, materiální a hygienickou výpomoc.

tp

Příklad dobré praxe

Pracovnice Terénního programu s panem Jiřím spolupracuje již několik let a je mu nápomocná při vedení a udržování domácnosti. Pan Jiří žil dlouhou dobu s vysokými dluhy, které nesplácel, proto mu neustále narůstaly ...

Díky její snaze se jí podařilo pana Jiřího motivovat k řešení jeho situace s dluhy. Nejprve začal své dluhy věřitelům postupně splácet na základě splátkového kalendáře. Později pracovnice pomohla panu Jiřímu navázat kontakt s organizací, která se zabývá insolvencí, kam ho zároveň doprovázela na schůzky a poskytovala mu potřebnou podporu. V současné době pan Jiří splácí dlužnou částku, terénní pracovnice je s ním v pravidelném kontaktu a snaží se dohlížet na to, aby uživatel svůj dluh splácel.

Provozní doba
PO–PÁ    7:00–16:00 hodin


registr poskytovatelů soc.služeb

popis služby dle registru

 

Kde nás najdete: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice - budova Stavounionu

mapa Žižkova 12 orig

Sociální služba je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje a Statutárního města České Budějovice

MM     jihocesky kraj-barevne

Bc. Ingrid Dulawová

vedoucí Terénního programu pro osoby bez domova, sociální pracovnice

Mgr. Zuzana  Fraňková (Řimnáčová)

terénní sociální pracovnice, komunitní pracovnice

Zuzana  Spálenková

pracovnice v sociálních službách - Terénní program

Roman  Kouba

pracovník v sociálních službách