Adresář

Poradna Eva – Odborné sociální poradenství

Tel.: 731 402 833
Žižkova tř. 309/12, České Budějovice, 370 01
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, oběti obchodu s lidmi, rodiče na rodičovské dovolené, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: ambulantní
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Bc. Věra Jakimová - sociální pracovnice
Bc. Simona Urbanová - sociální pracovnice
Mgr. Radka Kolářová - sociální pracovnice