Adresář

DOMINO - Služba pro lidi s duševním onemocněním

Tel.: 776 655 343
Jizerská 281/4, České Budějovice, 370 11
Vedoucí služby: Mgr. Denisa Kroupová - sociální pracovnice
Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

Zpoplatněno: praní, možnost vysprchovat se, úprava oděvů

Seznam lidí

Mgr. Denisa Kroupová - sociální pracovnice
Bc. Kateřina Nováková - sociální pracovnice
Erika Molzerová - koordinátorka textilní dílny
Veronika Kotilová - koordinátorka keramické dílny