Adresář

Charitní pečovatelská služba (CHPS)

Tel.: 731 604 510, 387 718 220
Žižkova tř. 309/12, České Budějovice, 370 01
Vedoucí služby: Ing. Bc. Ivana Fenclová - sociální pracovnice
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

Jídelní lístek, dohled nad dítětem či dospělým, péče o domácí zvíře (např. krmení, venčení), doprava uživatele autem pečovatelské služby – po městě, mimo město

Seznam lidí

Ing. Bc. Ivana Fenclová - sociální pracovnice
Mgr. Nikola Kortánová - sociání pracovnice
Bc. Eva Vitoušová - sociální pracovnice
Renata Šupitarová - koordinátorka Charitní pečovatelské služby B
Jitka Beníšková - koordinátorka Charitní pečovatelské služby A