Poděkování Jihočeskému kraj za podporu v roce 2021
12. srpna 2021 Aktuálně

Poděkování Jihočeskému kraj za podporu v roce 2021

Díky podpoře Jihočeského kraje může Městská charita České Budějovice pomáhat dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí a podporovat aktivní stáří seniorů.

Městská charita České Budějovice v roce 2021 může realizovat projekty, které jsou podpořené z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  

jihocesky kraj-barevne

vip

„Učíme se po škole v roce 2021"

výše dotace 45 000 Kč 

Projekt pomáhá dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, které navštěvují Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P.

Aktivitou k lepší kondici_2021

„Aktivitou zpět k lepší kondici"

výše dotace 60 000 Kč 

Projekt je určen nejen pro seniory ubytované v Domě zvláštního určení na Borku a v domě s pečovatelskou službou v Rudolfově, ale i pro zájemce starší 65 let z nejbližšího okolí.