Aktuálně

Výroční zpráva Charity za rok 2019 je svědectvím o štědrosti a nezištné pomoci
30. června 2020 Charita Česká republika

Výroční zpráva Charity za rok 2019 je svědectvím o štědrosti a nezištné pomoci

Přehled naší činnosti za loňský rok dokládá výčtem faktů a čísel, kolika lidem nacházejícím se v obtížné životní situaci pomohla Charita Česká republika ulehčit trápení, vyřešit problém nebo najít cestu správným směrem. Současně svědčí o smysluplnosti práce profesionálů, obětavosti tisíců dobrovolníků i štědrosti dlouhé řady drobných i firemních dárců a partnerů.

Charita dává naději jednotlivcům i rodinám zasaženým koronakrizí
18. června 2020 Diecézní charita České Budějovice

Charita dává naději jednotlivcům i rodinám zasaženým koronakrizí

Díky Sbírce pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci! vyhlášené na konci letošního března Charitou Česká republika mohla Diecézní charitě České Budějovice rozdělit už více než 140 tisíc korun mezi jednotlivce i rodiny zasažené koronakrizí. O peněžitou pomoc v českobudějovické diecézi žádaly zatím převážně matky samoživitelky a rodiny, jež neměly před koronankrizí dostatečný finanční polštář. O pomoc budou moci lidé, kteří kvůli pandemii onemocnění covid-19 přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb, žádat v Charitách i nadále.

Na vlně pomoci proti bezmoci: Kluci paní Milady mají kde dělat domácí úkoly
3. června 2020 Charita Česká republika

Na vlně pomoci proti bezmoci: Kluci paní Milady mají kde dělat domácí úkoly

Díky darům shromážděným na kontě Sbírky pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci už dostali první lidé, kteří kvůli pandemii onemocnění covid-19 přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb, přímou finanční pomoc. Na Charitu Česká republika se obrátila i paní Milada z Pelhřimova, které i s jejími třemi dětmi hrozilo, že přijdou o střechu nad hlavou.

Taxík Maxík opět v provozu
26. května 2020 Aktuálně

Taxík Maxík opět v provozu

Jsme rádi, že jsme konečně mohli zase spustit služby Taxíka Maxíka a již od pondělí 25.5.2020 přijímáme objednávky.
Nutno ale dodat, že ani v době nouzového stavu nezahálel a byl využit jako přínos pro naše služby péče, kde bylo potřeba pomoci seniorům, kteří v době nouzového stavu zůstali uzavřeni v domácnostech. Významně nám také ulehčil svoz a rozvoz roušek, desinfekcí, štítů, rukavic…

Jsme tu pro vás!

Testování zaměstnanců MCH na Covid - 19
15. května 2020 Aktuálně

Testování zaměstnanců MCH na Covid - 19

V souvislosti s epidemii koronaviru Ministerstvo zdravotnictví spustilo pravidelné vyšetření specifických protilátek proti nemoci Covid - 19 u zaměstnanců některých sociálních služeb. Již minulý týden jsme na Městské charitě započali testovat zaměstnance Domácí zdravotní péče a také Charitní pečovatelské služby. Testováno je 44 pracovníků - všichni zatím s negativními výsledky. 

 Peníze ze Sbírky pro Česko už pomáhají potřebným i na jihu Čech
12. května 2020 Diecézní charita České Budějovice

Peníze ze Sbírky pro Česko už pomáhají potřebným i na jihu Čech

Diecézní charita České Budějovice má již k dispozici svůj díl z veřejné Sbírky pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci! určené pro přímou finanční pomoc lidem, kteří se v souvislosti s vládními opatřeními proti šíření onemocnění covid-19 ocitli v náročné životní situaci. Potřební z celého území českobudějovické diecéze se s žádostí o finanční pomoc mohou obrátit na nejbližší místní Charitu.

STOP STAV OBLEČENÍ pro Dům sv. Pavla
28. dubna 2020 Aktuálně

STOP STAV OBLEČENÍ pro Dům sv. Pavla

V současné chvíli pozastavujeme příjem oblečení na Dům sv. Pavla. Vážíme si vaši pomoci. Děkujeme za pochopení.

Denní centrum a Noclehárna pro osoby bez domova v Háječku
18. dubna 2020 Aktuálně

Denní centrum a Noclehárna pro osoby bez domova v Háječku

V letním kině Háječek jsme, v současné chvíli ve spolupráci s Krizovým štábem ORP, otevřeli provizorní Denní centrum a Noclehárnu pro osoby bez domova. Volné prostory v Domě sv. Pavla budou ponechány pro případ výskytu podezření na onemocnění koronavirem a případnou karanténu.

Velikonoční přání
10. dubna 2020 Aktuálně

Velikonoční přání

Přejeme všem klidné a požehnané Velikonoce. 

Kdo a jak může zažádat o pomoc ze Sbírky pro Česko
8. dubna 2020 Charita Česká republika

Kdo a jak může zažádat o pomoc ze Sbírky pro Česko

Ocitli jste se v nouzi a potřebujete neodkladně finanční pomoc? Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci! pořádaná Charitou Česká republika má pomoci zabezpečit základní životní potřeby lidem, kteří se v důsledku epidemie covid-19 a přijatých bezpečnostních opatřeních vlády náhle ocitli v nepříznivé životní situaci. V článku naleznete sociální pracovníky, na které se můžete obrátit a podmínky, za nichž vám bude pomoc poskytnuta.