Adresář

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P.

Tel.: 731 604 494, 731 604 436
Skuherského 1418/70, České Budějovice, 370 01
Vedoucí služby: Jitka Borovková, DiS. - sociální pracovnice
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Anna Bednářová - pracovnice v sociálních službách
Bc. Jana Hovorková, DiS. - sociální pracovnice
Bc. Aneta Barcziová - sociální pracovnice
Sára Bala - sociální pracovnice
Jitka Borovková, DiS. - sociální pracovnice