Adresář

Dům sv. Pavla – Noclehárna

Tel.: 387 315 388, 774 655 355
Riegrova 32, České Budějovice, 370 01
Vedoucí služby: Bc. Petra Vohlídalová - vedoucí Domu sv. Pavla, sociální pracovnice
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí přenocování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, psychosociální poradenství
Fakultativní služby:

psychoterapie (skupinová i individuální), potravinová výpomoc, prodej základních potravin a hygienických potřeb, prádelna, charitní šatník


Služba je určena pro muže bez domova či bez přístřeší starší 18 let. Poskytuje uživatelům přespání v čistém a vytopeném prostředí, možnost využití hygienického zázemí, základní sociální poradenství a podporu při zlepšení aktuální životní situace.

Kapacita

  • 20 lůžek

Úhrada za službu

  • 50 Kč/noc (první noc je zdarma)

Provozní doba

  • zimní období   17:30 - 8:00 hodin
  • letní období   19:30 - 8:00 hodin

Způsob uzavření smlouvy

  • Smlouva o poskytování sociální služby je uzavírána ústní formou

Seznam lidí

Bc. Petra Vohlídalová - vedoucí Domu sv. Pavla, sociální pracovnice
Bc. Ivana Korytová - sociální pracovnice