Adresář

Dům sv. Pavla – Nízkoprahové denní centrum

Tel.: 387 315 388, 774 655 355
Riegrova 32, České Budějovice, 370 01
Vedoucí služby: Bc. Petra Vohlídalová - vedoucí Domu sv. Pavla, sociální pracovnice
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, imigranti a azylanti, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

výuka internetu, práce na PC, psychoterapie (skupinová i individuální), potravinová výpomoc, prodej základních potravin, prádelna, šatník, Nový prostor (pracovní terapie, prodej časopisu), monitoring zdravotního stavu uživatelů "Ošetřovna", výdej polévky (všední dny 14:00 - 14:30)


Nízkoprahové denní centrum nabízí mužům a ženám od 18 let převážně bez přístřeší možnost vysprchování, získání čistého oblečení, uvaření jídla, využití internetu. Důležitou součástí služby je sociální poradenství.

Poskytované služby

 • sprcha, wc - možnost hygieny zdarma
 • kuchyňka - možnost uvaření jídla
 • prádelna - poplatek 10 Kč za pračku, 10 Kč za sušičku
 • charitní šatník - výdej oblečení od dárců
 • výdej polévky a pečiva zdarma (PO - PÁ 14:00 - 14:30 hod.)
 • potravinová výpomoc
 • přístup na PC, WIFI  - možnost využití výuky na PC
 • základní sociální poradenství - řešení složité životní situace, hledání práce, bydlení, pomoc s podáváním a vyplňováním žádostí
 • ošetřovna - dle aktuálního rozpisu
 • možnost přivýdělku - prodej časopisu Nový Prostor
 • psychoterapie - individuální terapie
 • skupinová terapie - zpravidla v Út a St od 18:00 hodin
 • bezdomovecké divadlo - možnost zúčastnit se hraní divadla
 • kulturní místnost - prostor určený k odpočinku, stolování, k setkávání

Provozní doba

 • každý den od 8:00 do 16:00 hodin
 • toto zařízení lze navštívit až na 4 hodiny denně

Způsob uzavření smlouvy

 • Smlouva o poskytování sociální služby je uzavírána ústní formou

Seznam lidí

Alena Antoňová - pracovník v sociálních službách
Bc. Petra Vohlídalová - vedoucí Domu sv. Pavla, sociální pracovnice
Mgr. František Voják - nepedagogický výchovný pracovník
Bc. Ivana Korytová - sociální pracovnice
Bc. Martina Němcová - sociální pracovnice