TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ: VÝSTAVY „Z DUŠE“ A "KERAMIKA Z DOMINA"
7. září 2020 Aktuálně

TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ: VÝSTAVY „Z DUŠE“ A "KERAMIKA Z DOMINA"

Týdny pro duševní zdraví jsou osvětovou destigmatizační kampaní, která přibližuje veřejnosti témata spojená s duševním zdravím formou sdílení zkušeností lidí s duševním onemocněním, prezentací možných způsobů prevence a ukázkou programů a aktivit, které jsou v rámci této prevence i procesu aktivizace různými organizacemi a službami nabízeny.

Téma duševních onemocnění je stále opředeno řadou mýtů a spojeno s předsudky, které většinou pramení z nedostatku informací a faktu, že toto téma bylo v minulosti zcela bezdůvodně tabuizováno. Dnes už víme, že stejně jako může být nemocné tělo, může být nemocná i duše.  

V Česku trpí psychickým onemocněním každý desátý člověk, psychické potíže má během života každý druhý. Celá řada slavných osobností minulosti i současnosti, stejně jako těch, o kterých se v médiích nedočteme, se musela nebo musí naučit žít s psychiatrickou diagnózou. Jaké by bylo např. výtvarné umění bez Vincenta van Gogha, hudba bez Ludwiga van Beethovena nebo Spojené státy americké bez Abrahama Lincolna. Jaká by byla česká kinematografie bez Miloše Kopeckého, hudební scéna bez Petra Muka a literární tvorba bez Oty Pavla. Jaký by byl svět, kdybychom se nesnažili pochopit jeden druhého a pomáhat tam, kde pomoci můžeme.

Program Týdnů pro duševní zdraví probíhá každoročně od 10. září do 10. října, do dne, který je Světovým dnem pro duševní zdraví. Městská charita České Budějovice se do této kampaně zapojuje pravidelně. V letošním roce připravilo DOMINO dvě zajímavé výstavy. Výstavu básní, prózy a obrazů Z DUŠE je možné od 1. do 11.10.2020 shlédnout v předsálí Divadla U Kapličky, prodejní výstavu keramiky KERAMIKA Z DOMINA po celý měsíc říjen v Cafe Art v centru Českých Budějovic.