Charita České Budějovice bude jezdit ekologicky
27. června 2022 Aktuálně

Charita České Budějovice bude jezdit ekologicky

Charita České Budějovice na přelomu roku 2021/2022 úspěšně požádala o dotaci na pořízení dvanácti vozidel pro své terénní pracovníky – pečovatelskou službu a službu osobní asistence. Na tento záměr získala Charita podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

EU a MPMR

Díky realizaci projektu, k němuž má nyní Charita České Budějovice vydané rozhodnutí o poskytnutí dotace, bude možné pořídit 12 aut. To zkvalitní poskytování sociální péče na území Jihočeského kraje, její plynulost a v mnohém to charitě ušetří i starosti s plánováním. Staré automobily nahradí elektromobily či hybridní vozidla. Životní prostředí bude ušetřeno o emise, zároveň se sníží náročnost technických revizí a počet oprav automobilů, protože u nových vozidel minimálně v prvních letech žádné opravy předpokládány nejsou.

Slovy ředitele Charity České Budějovice, pana Mgr. Františka Nestávala: „Výhodou pořizovaných vozidel je úspora nákladů na jejich provoz, která pro nás bude znamenat, že budeme moci náklady jindy použité na pohonné hmoty investovat do jiných složek poskytování sociální služby.“ „Připravený projekt by měl pomoci nejen klientům, protože právě pro ně chceme pečovatelskou službu i službu osobní asistence posouvat neustále dopředu, ale pomůže i našim zaměstnancům cítit se na silnici bezpečně,“ doplňuje Ing. Ivana Pecková, vedoucí ekonomického a provozního oddělení.

Charita České Budějovice je jednou z největších subjektů poskytujících pečovatelské služeb. Oproti jiným sociálním službám charita funguje i o víkendu a pohybuje se v regionu celého ORP České Budějovice (jedná se o celkem 79 obcí, počet obyvatel ve věku 65 a více převyšuje 32 tisíc).

„Každému projektu věnuji stejné nasazení, elán a píli, ale jestli mám nějaké projekty ráda, tak jsou to ty s přidanou hodnotou. Při přípravě projektů pro neziskové organizace i mě jako dotačního poradce hřeje dobrý pocit, když vidím, jaké peníze z Evropské unie můžeme v Čechách využít pro to, aby kupříkladu o seniory bylo dobře postaráno,“ dodává Mgr. et Mgr. Lucie Dušková ze společnosti GRANTEX ADVISORY GROUP, která připravila úspěšnou žádost o dotaci.