Záměry pro rok 2023

 • Charita České Budějovice

  • Podpora sociálních a zdravotních služeb CHČB.

   700 000 Kč
  • Podpora dvou handicapovaných chlapců-

   100 000 Kč
  • Podpora nízkoprahového zařízení pro děti a mládež V.I.P. prostřednictvím Farní charity Boršov nad Vltavou.

   20 000 Kč
  • Podpora nízkoprahového zařízení pro děti a mládež V.I.P.

   150 000 Kč
  • Finanční podpora handicapovaného chlapce s autismem.

   25 000 Kč
  • Finanční podpora osob při nečekané živelné události prostřednictvím Římskokatolické farnosti Římov.

   30 000 Kč
  • Podpora centra volnočasových aktivit mládeže ve farnosti Boršov nad Vltavou.

   6 000 Kč
  • Finanční podpora  mladého muže s vrozenou vývojovou vadou CNS & DMO.

   25 000 Kč
  • Fond přímé pomoci

   200 000 Kč
Podpora postiženého chlapce

Podpora postiženého chlapce

Finance budou použité na dofinancování asistenčních služeb pro klienta (např. víkendové hlídání, sociální rehabilitace, týdenní ozdravný pobyt atd.), dále na dofinancování hygienických prostředků, jako jsou: pleny, vlhčené ubrousky, podložky, mycí pěny atd., které nejsou v plné míře hrazené zdravotní pojišťovnou.

Podpora dvou handicapovaných chlapců

Pro zdravotně postižené bratry, kteří trpí celým komplexem poruch na:
1.    rozšíření léčebných pobytů (léčebna 2x za rok + kratší konkrétněji zaměřené pobyty),
2.    pořízení vhodných doplňků stravy a léků s prokázaným pozitivním vlivem na činnost mozku,
3.    pořízení několika pomůcek (rehabilitační vak, rehabilitační válec, nášlapné plochy, bosu, logopedické pomůcky, tablet s bezpečnostním pouzdrem a příslušnými aplikacemi pro alternativní komunikaci a rozvoj dílčích dovedností),
4.    pořízení pomůcek pro výuku znakové řeči a kurz znakování pro rodiče ,
5.    zintenzivnění současných terapií (fyzioterapie, logopedie, plavání) a zavedení terapií nových (hipoterapie, ergoterapie, senzorická integrace). Jeden z chlapců (7 let) po náročném porodu chvíli nedýchal. Trpí lehkou mozkovou dysfunkci (LMD). Dnes se v užším slova smyslu hovoří o ADHD. Projevů této poruchy je hned několik a u většiny dětí se ukazuje jen část z nich, ovšem u kloučka se projevují všechny potíže v celé své šíři. 

Finanční podpora handicapovaného chlapce s autismem

Podpora handicapovaného chlapce, který má diagnostikován autismus a těžkou mentální retardaci. Nyní šestiletý, narodil se jako zdravý chlapec, tento stav se u něj vyvinul po očkování, které prodělal ve třech letech svého věku. Finance budou použité na financování multispektrálních terapií, asistenčních služeb, sociální rehabilitace, ozdravného pobytu atp.