Maël Boissinot
5. října 2020 Pomáhat je Boží

Maël Boissinot

Naše pomoc Osobní asistence se vyplatila i v tomto případě. Mladý, usměvavý muž, připoutaný na vozík, dokončil své bakalářské studium na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. 

Pokud jste před K1 (kolej Jihočeské univerzity) potkali usměvavého kudrnatého mladíka na vozíku, byl to s největší pravděpodobností Maël. Maël po deseti měsících pobytu v ČR v červnu 2020 dokončil svá bakalářská studia, která započal ve své rodné Francii. Vrozená vada jej upoutala na vozík, osobní asistenci potřebuje každý den.  Před svým odjezdem zaslal paní Zuzaně Plecerové, vedoucí služby osobní asistence, tento email:
When i came from France to Czechia, it was the beginning of our adventure. Go abroad in a foreign country in my situation , with my disability, could have been impossible for many people. My year was successful in a lot of sides : i got my bachelor degree, i made a lot of friends, i discovered a lot of things in my professionnal life. All of these dreams came true thanks to Městská charita České Budějovice. Your help allowed me to be free and see a lot of things that Czechia has to offer. Thanks to Mirka, Jirka and Jana, for their friendchip, czech lessons,  cultural exchanges about films and music….and of course their care. I want also to thank you for the organization of the schedule and your reactivity to solve all my problems. I hope to come back one day and see you later.
Brzy se uvidime. Maël

Překlad Maëlova emailu: Když jsem přijel z Francie do Čech, byl to začátek mého dobrodružství. Jet do zahraničí v mé situaci, s mým postižením, by se většině lidí zdálo nemožné. Můj rok byl úspěšný v mnoha směrech - získal jsem bakalářský titul, našel jsem mnoho přátel, objevil jsem spoustu nových věci v mém profesním životě. Všechny tyto sny jsem si splnil díky Městské charitě České Budějovice. Umožnili jste mi být svobodným a vidět spoustu věci, které ČR nabízí. Děkuji Mirce, Jirkovi a Janě za jejich přátelství, lekce češtiny, debaty o filmech a muzice a samozřejmě za jejich péči. Dále bych chtěl poděkovat za organizování mého programu a flexibilní řešení mých problémů. Doufám, ze se jednoho dne vrátím a znovu se setkáme.

Využívané služby: osobní asistence