Společně: pomoc ohroženým rodinám v Českých Budějovicích 2022
28. prosince 2022 Zprávy z naší Charity

Společně: pomoc ohroženým rodinám v Českých Budějovicích 2022

Projekt Společně: pomoc ohroženým rodinám v Českých Budějovicích 2022 je u konce. Uživatele a pracovníky služby Poradny Eva a SASANKY provázel od května do prosince.

V rámci projektu sociální pracovnice Charity České Budějovice průběžně pracovaly s ohroženými rodinami v jejich přirozeném prostředí, navštěvovali je tak přímo v rodinách. Poskytovaly jim poradenství a podporu při řešení tíživých životních situací a při péči a výchově dětí. Zprostředkovávaly dětem dobrovolníka, který jim pomáhal se školní přípravou. Koordinátorka dobrovolníků zajistila zaškolení nových dobrovolníků, metodické vedení dobrovolníků, řešení jejich potřeb, evidenci a zajištění jejich supervize. Projekt byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

jihocesky-kraj_průhledné MPSV_graficka_znacka_barva