Jak probíhá Tříkrálová sbírka 2023 v Rožnově Zobrazit fotogalerii
9. ledna 2023 Zprávy z naší Charity

Jak probíhá Tříkrálová sbírka 2023 v Rožnově

Charita České Budějovce již tradičně spolupracuje během Tříkrálové sbírky se ZŠ L. Kuby v Rožnově. Od paní učitelky Pilečkové, která se s dětmi účastní Třikrálové koledy jsme dostali krásný vzkaz: "Není to o tom, vybrat za každou cenu peníze, ale je to tradiční zvyk, který s sebou nese možnost,udělat někomu radost a pomoci potřebným. Jak se říká, i každá koruna pomáhá".

Jako každý rok se zúčastnila i základní škola L. Kuby 48 v Rožnově, kde mají ve škole koledníci k dispozici zázemí. A s pomocí p. učitelky Pilečkové, která má sbírku na škole na starost si děti ze třetí třídy vyzdobily třídu a okna svými krásnými obrázky Tři králů. Také si vyrobili královské koruny a zazpívali si písničku My tři králové jdeme k vám.

Věříme, že se zadaří, a vybraná částka vykouzlí úsměv na tváři těm, kteří tu pomoc potřebují. 

Tímto bychom chtěli poděkovat p. ředitelce Kábelové za poskytnutí zázemí, p.učitelce Pilečkové za ochotu a veškerou pomoc ohledně sbírky, dětem a dospělým, kteří se koledování zúčastní: Filip Šťastný, Štěpán Trapl, Randáková Kateřina, Zdeněk Matyáš, Adam Cettl, Pichlová Viktorie, Irena Pilečková...

Přejeme všem hlavně zdraví, štěstí, lásku, energii, sílu, úsměv na tváři, pochopení, toleranci, klid na duši a radost z každého nového dne v roce 2023.

Charita České Budějovice děkuje za účast v Tříkrálové sbírce 2023 a zve každého se podívat na fotogalerie z příprav na Tři krále a na koledování samotné, které proběhlo v Rožnově 7. ledna.