Letošní výtěžek Tříkrálové sbírky půjde i na přímou pomoc lidem v tíživé situaci
16. ledna 2023 Aktuálně

Letošní výtěžek Tříkrálové sbírky půjde i na přímou pomoc lidem v tíživé situaci

Letošní výtěžek Tříkrálové sbírky 2023 je mimo jiné určen pro paní Liběnu Charvátovou z Horní Stropnici na úhradu jejích rehabilitací v domácím prostředí a na pořízení kompenzačních pomůcek (invalidní vozík, madla po bytě, polohovací postel apod.).
A co se vlastně událo? 

22. 8. 2022 v brzkých ranních hodinách v Horní Stropnici přistál vrtulník Letecké záchranné služby Jihočeského kraje, který přiletěl pro naši spoluobčanku paní Liběnu Charvátovou. Tu v noci ve spánku postihla těžká cévní mozková příhoda s velkým otokem mozku. Paní Charvátová ráno nepřišla do práce, a proto kolegyně z firmy ŠIPRO Horní Stropnice začaly pátrat, co se děje. A právě ony zavolaly Rychlou záchrannou službu Jihočeského kraje a tím jí zachránily život.

Pokud při cévní mozkové příhodě není poskytnuto okamžité rychlé lékařské ošetření, dojde k ochrnutí. U paní Charvátové došlo k ochrnutí celé pravé půlky těla i s centrem řeči.

Léčba tohoto postižení si vyžaduje velké úsilí pacienta, péči rodiny, čas a finance. V tuto chvíli probíhá léčba a rehabilitace paní Charvátové. Náš zdravotní systém však neposkytuje a nehradí veškerou léčbu, která by paní Charvátové pomohla vrátit se k běžnému životu. Paní Charvátová potřebuje nad rámec hrazené zdravotní péče např. intenzivnější rehabilitace. Ty však musí hradit ze svého. Rodina paní Charvátové v současné době hradí soukromého rehabilitačního pracovníka, který za paní Charvátovou dochází dvakrát týdně (hodina rehabilitace stojí 1500,- Kč). Následná rehabilitace bude pokračovat ve specializovaném rehabilitačním zařízení, což bude vyžadovat další finanční výdaje.

Díky vedení obce Horní Stropnice dochází k přestavbě obecního bytu na bezbariérový. Další pomocnou rukou můžeme být i „my“ občané Horní Stropnice právě příspěvkem v Tříkrálové sbírce 2023 v Horní Stropnici a okolí.

autor textu: Petr Aksamit, koordinátor Tříkrálové sbírky 2023 pro Horni Stropnici.